Een goed geautomatiseerde omgeving is essentieel voor Europe Retail Packing om mee te blijven doen. Net als een strategische ligging, om flexibel te kunnen schakelen.

Zijn vader heeft het bedrijf in 2000 opgericht, nu is Menno Reijgersberg de directeur van Europe Retail Packing. Menno is meegegroeid met de veranderingen in de agri & food sector. “Om mee te veranderen moet je flexibel zijn en dat zijn we.” ERP positioneert zich als méér dan alleen een partner in opslag, overslag en verpakkingen. “Wij denken mee met onze klanten en zijn als het ware een verlengstuk van de organisatie.” En dat is precies wat Menno ook aanspreekt in abc westland. “Er is altijd ruimte voor een gesprek, met de andere huurders en abc zelf. Herwi denkt graag met je mee.”

Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke pijlers voor ERP. Minder plastic gebruiken, mono-verpakkingen en recyclebaar materiaal zijn daar concrete voorbeelden van. Menno is blij dat abc westland ook op dat gebied dezelfde visie deelt. De wet- en regelgeving wordt alsmaar strenger. ERP moet aan steeds meer standaarden en certificeringen voldoen. “Dat kan alleen in een goed geautomatiseerde omgeving”, aldus Menno.

Menno heeft goed contact met de andere huurders van abc westland. Vanaf dag één hebben we met de meeste buren al een goede relatie, zowel op het gebied van inkoop als verkoop. Naast goed contact met de buren is er veel leven op het terrein en dat vindt hij prettig.

“Een goede mix van bedrijven en het is netjes onderhouden.”